ბიზნესის განვითარება

წლების განმავლობაში კომპანიების მხარდაჭერამ მართვის დიდი გამოცდილება შეგვძინა. ეს ცოდნა ღირებულია სტარტაპებისა და კომპანიებისათვის, რომლებსაც შესაძლებლობა ეძლევათ ამ დაგროვილი გამოცდილებების გათვალისწინებით მიიღონ სარგებელი.

ჩვენ მზად ვართ გავუწიოთ სტარტაპებსა და კომპანიებს კონსულტაციები სხვადასხვა, ბიზნესის შექმნასთან, მართვასთან და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. დამწყები მეწარმეები და სტარტაპები რიგ საკითხებზე კონსულტაციებს ჩვენგან უსასყიდლოდ მიიღებენ. დაგვიკავშირდით.

კონსულტაცია

საათი 100 ლარიდან სირთულის და თემის გათვალისწინებით

ჩანაწერები​​ ბიზნესზე

Posts are coming soon
Stay tuned...