კვლევა

საზოგადოებასთან ურთიერთობაში კვლევა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.ის პიარის პირველი ეტაპია. კვლევა გვიჩვენებს რა სახის წინაღობები აქვს კომპანიას გადასალახი, როგორია ბაზარი, როგორია კონკურენცია, რა მოსწონთ ან არ მოსწონთ მომხმარებლებს და ა.შ. საზოგადოებასთან ურთიერთობა უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს. ესენი შეიძლება იყოს: ბაზრის კვლევა, კონკურენტების ანალიზი, მომხმარებლების გამოკითხვა, ფოკუს ჯგუფების დაკვირვება, ფასთა მონიტორინგი, მედიის მონიტორინგი და სხვა. 

ჩვენი სააგენტო დაგეხმარებათ ნებისმიერი სირთულის კვლევის განხორციელებაში. დაგვიკავშირდით!

ჩანაწერები კვლევებზე ჩვენი ბლოგიდან

Posts are coming soon
Stay tuned...