სოციალური რეკლამა

ვქმნით და ვავრცელებთ სოციალურ რეკლამებს სხვადასხვა თემებზე იმისათვის, რომ შევცვალოთ ადამიანების დამოკიდებულება. სოციალური რეკლამები მიმართულია იმისაკენ, რომ დავძლიოთ მავნე ჩვევები, მიუღებელი იყოს საზოგადოებაშიც მიუღებელი, ვიკითხოთ ბევრი და შევქმნათ გარემო, სადაც ყოფნა გვიხარია.

სტაჟირების პროგრამა

სტუდენტებს ხშირად უჭირთ პირველი სამუშაოს მოძიება გამოცდილების არქონის გამო. "ხატია კომუნიკაცია" სთავაზობს მათ ორთვიან სტაჟირების პროგრამას წარმატებული კარიერის დასაწყებად.

სერვისები

"ხატია კომუნიკაცია" ღირებულებების მატარებელი პიარსააგენტოა, რომელიც არ ემსახურება სამორინეებს და თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიებს.

სტარტაპები

საქართველოში წარმოების და ბიზნესის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია სტარტაპებისათვის ხელის შეწყობა. გარდა იმისა, რომ ვაწარმოებთ ბლოგს ბიზნესმენებისათვის საინტერესო თემებზე, ვთავაზობთ სტარტაპებს პირველად უფასო კონსულტაციებს.

გალერეა

კანადა ✉ საქართველო

hello@khatia.ca 

+1 343-883-5088 (WhatsApp)