კვლევა

საზოგადოებასთან ურთიერთობაში კვლევა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.ის პიარის პირველი ეტაპია. კვლევა გვიჩვენებს რა სახის წინაღობები აქვს კომპანიას გადასალახი, როგორია ბაზარი, როგორია კონკურენცია, რა მოსწონთ ან არ მოსწონთ მომხმარებლებს და ა.შ. საზოგადოებასთან ურთიერთობა უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს. ესენი შეიძლება იყოს: ბაზრის კვლევა, კონკურენტების ანალიზი, მომხმარებლების გამოკითხვა, ფოკუს ჯგუფების დაკვირვება, ფასთა მონიტორინგი, მედიის მონიტორინგი და სხვა.

ღირებულება

2,500 ლარიდან, კვლევის მასშტაბის და სირთულის გათვალისწინებით

დაინტერესების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით.

ჩანაწერები კვლევებზე ჩვენი ბლოგიდან

Posts are coming soon
Stay tuned...