საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა პროცესია, რომელიც კომპანიებს რეპუტაციის ამაღლებაში, ურთიერთობების გაუმჯობესებაში ან სხვადასხვა ბიზნესმიზნების მიღწევაში ეხმარება.

 

პროცესი იწყება კვლევით, დაგეგმარებით და შემდგომ განხორციელებითა და ანალიზით სრულდება. საზოგადოებასთან ურთიერთობისას მნიშვნელოვანია ამოცანების ზუსტად განსაზღვრა, კომუნიკაციის მორგება სამიზნე აუდიტორიაზე და კომუნიკაციისათვის ეფექტური არხებისა და მეთოდების გამოყენება.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიულობისათვის მნიშვნელოვანია კომპანიას გააჩნდეს რამდენიმე წელზე გაწერილი საკომუნიკაცია გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა პრომოაქტივობებს. პიარკამპანიები სამიზნე ჯგუფების და მედიის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს.

 

კრეატიული და სტრატეგიული ინტეგრირებული მარკეტინგული გეგმის შესადგენად, დაგვიკავშირდით.

ღირებულება - 4500 ლარიდან სამუშაოს სირთულის და მოცულობის გათვალისწინებით

ჩანაწერები

საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე

Posts are coming soon
Stay tuned...