სოციალური მედია

სიახლე აღარაა, რომ მომხმარებლები აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელებს და კომპანიებიც ამავე ქსელებით ცდილობენ მათთან ურთიერთობის დამყარებას.

 

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი კომპანია ახორციელებდეს სტრატეგიულ და ეფექტურ კომუნიკაციას. ამისათვის, სოციალური მედიის ამოცანები უნდა გამომდინარეობდეს თქვენი კომპანიის მიზნებიდან.

განსასაზღვრია თქვენი კომპანიის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები და კომუნიკაცია მათთან უნდა განხორციელდეს მათი ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისად. სასურველია, რომ სოციალური მედია არა მხოლოდ ურთიერთობების გაუმჯობესებას ისახავდეს მიზნად, არამედ ROI-ს თვალსაზრისით, იყოს მომგებიანი მისი წარმოება.

ღირებულება იწყება 2500 ლარიდან სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით.

ჩვენი გუნდი შეადგენს და განახორციელებს თქვენთვის სოციალური მედიის სტრატეგიას. დაგვიკავშირდით.

ჩანაწერები სოციალურ მედიაზე

Posts are coming soon
Stay tuned...